#หืด  #หอบหืด  #โรคหืด  หายใจลำบาก  #หายใจขัด  #หายใจถี่  #ไอเรื้อรัง  #เสลดเหนียว  #หอบ  #หลอดลมอักเสบ  หายใจไม่เต็มอิ่ม  #ยารักษาหอบหืด  #ยารักษาโรคหืด  #คัดจมูก  #คันคอ  #เป็นหวัด  #จาม  #หายใจมีเสียงวี๊ด  #ยาแก้หอบหืด  #ยาแก้หอบหืด  #ยาแก้โรคหืด  #ยาแก้โรคหอบหืด  #ยาภูมิแพ้  #ยาเสริมภูมิ  #ยาเสริมภูมิคุ้มกัน   #ยาจีน  #ยาสมุนไพร  #ยาสมุนไพรจีน  #สมุนไพร  #สมุนไพรจีน  #ยาจีนสกัด  #ยาสมุนไพรจีนสกัด  #สมุนไพรจีนสกัด  #ยาบำรุงเลือด  #ยาจีนสำเร็จรูป  #ยาบำรุงร่างกาย  #อาหารเสริม