#เส้นเลือดสมองตีบ  #โรคหลอดเลือดสมองตีบ  #หลอดเลือดสมองตีบ  #อัมพฤกษ์  #อัมพาต  #โรคอัมพฤกษ์  #โรคอัมพาต  #ยารักษาอัมพฤกษ์  #ยารักษาอัมพาต  #ยารักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ  #ยารักษาโรคอัมพฤกษ์  #ยารักษาโรคอัมพาต  #ไขมันในเส้นเลือดสูง  #ลิ้นชา  #ปากเบี้ยว  #มือชาเท้าชา  #อาการชา  #ลิ้นแข็ง  #ชาครึ่งซีก  #เดินเซ  #เลือดหนืด  #มึนศีรษะ  #ยาแก้อัมพฤกษ์  #ยาแก้อัมพาต  #ยาจีน  #ยาสมุนไพร  #ยาสมุนไพรจีน  #สมุนไพร  #สมุนไพรจีน  #ยาจีนสกัด  #ยาสมุนไพรจีนสกัด  #สมุนไพรจีนสกัด  #ยาบำรุงเลือด  #ยาจีนสำเร็จรูป  #ยาบำรุงร่างกาย  #อาหารเสริม